Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HENNESSY - COGNAC CỦA GIỚI QUÝ TỘC

RƯỢU NGOẠI SÀI GÒN

HENNESSY - COGNAC CỦA GIỚI QUÝ TỘC

Jas Hennessy & Co hay Hennessy là một công ty sản xuất rượu hàng đầu của Pháp đồng thời cũng là đồng lãnh đạo công ty sản xuất hàng hiệu nổi tiếng Louis Vuitton. Đây là công ty sản xuất và kinh doanh rượu, có lịch sử hoạt động lâu đời và cũng là loại rượu yêu thích của nhiều nhân vật yêu thích rượu hàng đầu trên toàn thế giới. Hiện nay, một năm công ty bán khoảng 50 triệu chai rượu.

THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hennessy bắt đầu khi một quý tộc người Ailen có tên Richard Hennessy bắt đầu khởi nghiệp tại Cognac, Pháp vào năm 1765. Mảnh đất nơi ông khởi nghiệp sau đó thuộc về sở hữu của Hennessy do những công trạng của ông đóng góp cho vua Louis XV.

 

Quá trình phát triển của rượu Hennessy

Năm 1794, công ty bắt đầu bán rượu sang thị trường Mỹ. Sau đó Hennessy đã giới thiệu rượu mang nhãn hiệu Jean Fillioux. Năm 1813, công ty chính thức có tên là Jas Hennessy & Co. Nhãn hiệu Hennessy trở nên phổ biến trong tầng lớp quý tộc.

Năm 1840, Hennessy chính thức lập trụ sở chính tại thủ đô London, nước Anh, doanh số rượu xuất khẩu mang lại 90% tổng lợi nhuận của công ty. Nhãn hiệu rượu có tên Jas Hennessy & Co đến năm 1856 Bras Arme được chính thức được giới thiệu ra thị trường.

Năm 1864, Nhà máy sản xuất chai chính thức đi vào hoạt động. Nhãn hiệu Hennessy được đăng ký độc quyền. Năm 1865, Ông Maurice Hennessy đã thiết lập ra hệ thống phân loại rượu Cognac. Năm 1868, nhãn hiệu Hennessy cũng đã chính thức vươn ra toàn cầu nhờ việc bán rượu vào thị trường Nhật Bản.

2.Quá trình phát triển của rượu Hennessy

Năm 1794, công ty bắt đầu bán rượu sang thị trường Mỹ. Hennessy sau đó giới thiệu dòng rượu mang nhãn hiệu Jean Fillioux. Năm 1813, công ty chính thức có tên là Jas Hennessy & Co. Nhãn hiệu Hennessy trở nên phổ biến trong các tầng lớp quý tộc.

Năm 1840, Hennessy chính thức lập trụ sở chính tại London (Anh) , doanh số rượu xuất khẩu mang lại 90% tổng lợi nhuận cho công ty này. Nhãn hiệu rượu có tên Jas Hennessy & Co và Bras Arme được chính thức giới thiệu đến thị trường vào năm 1856.

Năm 1864, một nhà máy sản xuất chai được chính thức đi vào hoạt động. Nhãn hiệu Hennessy được đăng ký độc quyền. Vào năm 1865 Ông Maurice Hennessy thiết lập ra hệ thống phân loại rượu cognac. Năm 1868, thương hiệu Hennessy chính thức vươn ra toàn cầu bằng việc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản.

Ông Maurice Hennessy chính thức khai sinh ra nhãn hiệu XO được sử dụng như một thuật ngữ toàn cầu của rượu Cognac. Năm 1872, nhãn hiệu rượu Hennessy chính thức bước vào Trung Quốc. Đến cuối thế kỷ 19, Jas Hennessy & Co. đã trở thành nhãn hiệu rượu có danh tiếng trên toàn thế giới.